Asics Sko Online

238 resultater

Avancerad forskning leder utvecklingen

Asics är en japansk tillverkare av sportskorsom startades 1949 och är ett av de företag som ligger längst fram iutvecklingen av löparskor och sneakers. De tillverkar skor för utövareverksamma inom en rad olika sporter så som löpning, brottning, tennis, golf ochvolleyboll. Asics framgång bygger på avancerad forskning och nära samarbetenmed professionella idrottsmän. Företagsfilosofin bygger på uttycket ”en sundsjäl i en sund kropp”.

 

Onitsuka tiger blev till Asics

Idag är löpning och aktivitet stadigabeståndsdelar hos nästan alla. De har blivit trendigt med sport, aktivitet ochvar och varannan man, kvinna och barn rör på sig. Och tur är väl det eftersomvi är ett stillsittande folk idag med allt det vad det innebär - vi måsteaktivera oss i högre utsträckning. Det förstod de på Asics för länge sedan ochdärför har företaget vuxit sig till ett av de absolut största inom sport, ochframför inom löpning. Grundaren Kihachiro Onitsuka började att tillverkabasketskor redan som ung i sin hemstad Kobe, efter ett tag letade han sig framinom andra sporter och under 50-, 60- och 70-talet bars märket som då hetteOnitsuka Tiger av människor över hela världen. 1977 gick företaget ihop med GToch Jelenk för att bilda Asics. Onitsuka-märket tillverkas och säljs även idagunder Asics tak. En annan milstolpe i företagets historia var 2010 då de köptesvenska märket Haglöfs för cirka miljard svenska kronor.

Sportskor och Asien dominerar

Idag består Asics största inkomster av sportskor,som utgör ungefär 60 procent av inkomsterna, medan 24 procent kommer frånsportkläder och 10 procent från sportutrustning. Majoriteten av företagetsförsäljning sker i Asien där nästan hälften, 49 procent, av deras försäljningsker medan 28 procent sker i nordamerika och 19 procent i europa. En stor delav framgången bakom Asics-skorna är den så kallade betagelen, ett gel beståendeav gel och silikon för att ta emot stötar som upkommer i samband med blandannat annat löpning. Ett känt test stom gjordes var att ett ägg släppes frånöver 20 meter för att landa på 300 kvadratmilimeter med betagel – och äggethöll! Imponerade såklart och även en anledning till att betagel blivit såpopulär internationellt.

Bjuder upp till träning

Idagfinns betagel i många olika Asics-modeller och bidrar till att dina fötter tarmindre stryk vid långa löppass. Asics-modellerna är inte bara trevliga mot dinafötter utan inbjuder även till träning med sin härliga design och sinafärgglada mönster – skorna har lyckats bli klassiska och designen känns snabbtigen. Det roliga är att ett par Asics-skor är så pass sammankopplade medlöpning att de faktiskt ser bäst ut alldeles efter ett långpass – tillknyckladeoch slitna, som ett tecken på en bra insats. På Footway hittar du över hundramodeller från Asics, så låt de japanska skorna ta med dig ut på löprunda efterlöprunda. Slipa tider och bygg ett starkt hjärta tillsammans med Asics.

Avanceret forskning leder udviklingen

Asics er en japansk producent af sportssko som startede i 1949 og eret af de firmaer som ligger længst fremme i udviklingen af løbesko og sneakers.De fremstiller sko til udøvere indenfor en række forskellige sportsgrene såsomløb, brydning, tennis, golf og volleyball. Asics succes bygger på avanceretforskning og et nært samarbejde med professionelle idrætsudøvere. Firmaetsfilosofi bygger på udtrykket: "En sund sjæl i en sund krop".

 

Onitsuka tiger blev til Asics

I dag er løb og aktiviteter stabile dele af næsten alle menneskerstilværelse. Det er blevet trendy at dyrke sport og være aktiv, og hverandenmand, kvinde og barn bevæger sig. Og det er vel en god ting, eftersom vi i dager et stillesiddende folk med alt hvad det indebærer - vi bliver nødt til ataktivere os selv i langt højere grad. Det har Asics forstået for længst ogderfor er firmaet vokset til et af de absolut største indenfor sport og fremforalt løb. Grundlæggeren Kihachiro Onitsuka begyndte at fremstille basketskoallerede som ung i sin hjemby Kobe, snart førte han sig frem indenfor andresportsgrene og i 50'erne, 60'erne og 70'erne blev mærket, som dengang hedOnitsuka Tiger, båret af mennesker over hele verden. I 1977 gik firmaet sammenmed GT og Jelenk og dannede Asics. Onitsukamærket fremstilles og sælges stadigi dag under Asics tag. En anden milepæl i firmaets historie var 2010, da dekøbte det svenske mærke Haglöfs for cirka en milliard svenske kroner.

 

Sportssko og Asien dominerer

Idag kommer Asicsstørste indkomst fra salg af sportssko, som udgør omkring 60 procent afindtægterne, mens 24 procent kommer fra sportstøj og 10 procent frasportsudstyr. Hovedparten af firmaets salg sker i Asien, hvor næsten halvdelen,49 procent, af salget foregår, mens 29 procent sker i Nordamerika og 19 procenti Europa. En stor del af Asicsskoenes succes er den såkaldte betagel, en gelebestående af gel og silikone som tager imod de stød der optræder blandt andet iforbindelse med løb. En kendt test er den, hvor man lod et æg falde fra 20meter ned i 300 kvadratmilimeter betagel - og ægget holdt! Imponerende og ogsåen grund til, at betagel er blevet så populært internationalt.

 

Inviterer til træning

I dag er der betagel imange forskellige Asicsmodeller, som bidrager til, at dine fødder får færretæsk under de lange løbeture. Asicsmodellerne er ikke bare gode mod dinefødder, de indbyder også til træning med deres lækre design og farveglademønstre - skoene er blevet klassikere og man genkender hurtigt designet. Detsjove er, at et par Asicssko er så tydeligt forbundet med løb, at de faktiskser bedst ud efter en lang tur - slidte og beskidte, som et tegn på en godindsats. Hos Footway finder du over hundrede Asicsmodeller, så lad de japanskesko tage dig med ud på løbetur efter løbetur. Forfin dine tider og opbyg etstærkt hjerte med Asics. 

Side 1 af 4

238 resultater
Når du surfer her, tillader du cookies.×